Methoden in de kinesiologie

Afhankelijk van de klachten maak ik gebruik van één of meerdere methoden die hieronder beschreven zijn.
Centraal staat altijd het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Touch for Health

Touch for Health is de basis van de Kinesiologie en is een methode die zijn oorsprong vindt in de chiropractie.
John. F. Thie heeft deze werkwijze toegankelijk gemaakt voor grote groepen mensen.

Touch for Health bestaat uit een combinatie van westerse en oosterse behandelmethoden die spier- en energieversterkend werkt. Het doel ervan is, het lichaam in een goede conditie te brengen en te houden.

Door middel van spiertesten kunnen energieblokkades opgespoord worden, daarna wordt met behulp van verschillende correctietechnieken en oefeningen het zelfherstellende vermogen van het lichaam geactiveerd.

Emotional Stress Release

Deze methoden zijn onderdeel van de Wellness-kinesiologie ontwikkeld door Wayne Topping (www.welkin.nl of www.wellnesskinesiology.com).
Stress is een wezenlijk onderdeel van ons leven en van de huidige tijd. We ervaren positieve en negatieve stress. Negatieve stress is DE ziekmaker van de huidige tijd. Stress is in feite ELKE SITUATIE DIE ONS DWINGT OM ONS AAN TE PASSEN! Iedere verandering in onze dagelijkse routine, in onze planning betekent stress.
Een andere grote stressor is ‘verveling’, het ontbreken van een doel in ons leven.

Neuro-Energetische Kinesiologie (NEK)

Deze vorm van kinesiologie (neuro energetische kinesiologie) is één van de meest uitgewerkte takken uit de Specialized Kinesiology, ontwikkeld door Hugo Tobar. Via combinaties van handmodes (ontstaan vanuit de mudra’s) en acupunctuurpunten krijgen we toegang tot stress in alle weefsels en cellen, in emotionele wegen in het brein en energetische structuren.
Het lichaam vertelt het verhaal dat onder de klacht ligt en toont de weg naar deblokkering.
Hugo Tobar heeft zelf een aantal jaren in India vertoeft, zijn ontwikkelde methoden zijn dan ook een mooie mengeling van het oosterse en westerse denken.

Onderdelen van de NEK van Hugo Tobar zijn:

NEP (Neuro emotionele pathways)

Bij deze techniek ruimen we stress op in verschillende delen van het brein. Er wordt gezocht naar de pathway ( of de weg) van een specifieke emotie. Bijvoorbeeld angst of verdriet. Elke emotie heeft een ‘eigen route’ in het brein. Deze route maken we schoon waarna het systeem weer vrij kan reageren.

Immuunsysteem en allergieën

Eigenlijk begint t.a.v. ziekte en gezondheid bijna alles met de werking van het immuunsysteem. Het immuunsysteem is een bijzonder mooi, maar ook ingenieus proces van reacties binnen het lichaam dat o.a. zorgt voor het aanpakken van ‘ziekteverwekkers’ en andere ‘aanvallers’. Als een ‘ziekteverwekker’ het lichaam binnen dringt (dit kan via de huid, via slijmvliezen of via het spijsverteringskanaal) ontstaat er in het lichaam een keten van reacties die ervoor zorg draagt dat de ‘aanvaller’ geëlimineerd wordt. Als de ‘aanvaller’ geëlimineerd is kan het lichaam weer in balans komen en ‘gezondheid’ terug keren.

Maar ook allergieën vallen onder het werkingsprincipe van het immuunsysteem. Een allergie is eigenlijk niets anders dan dat het lichaam het allergeen ziet als ‘aanvaller’ en daar dus op reageert met een reactie om het allergeen onschadelijk te maken.
Het is dus van belang het lichaam het signaal te geven dat het allergeen, bijvoorbeeld ‘pollen’, GEEN ‘aanvaller’ is. Het immuunsysteem kan tot rust gebracht worden.

Een andere reactie van het immuunsysteem kan zijn dat het lichaam gaat reageren op lichaamseigen stoffen, dit is een auto-immuunreactie. Ook hier is dus sprake van een overactieve reactie van het immuunsysteem. Ook dan brengen we het immuunsysteem in balans zodat het niet langer ‘reageert’ op die lichaamseigen stoffen.

Chakra’s

Er bestaan vele manieren om met chakra’s te werken. Ik werk hoofdzakelijk met materiaal dat ook ontwikkeld is door Hugo Tobar.

Met behulp van formats heeft hij de chakra’s op zeer uitgebreide wijze in kaart gebracht waarbij hij gebruik maakt van zowel westerse kennis omtrent chakra’s als ook kennis vanuit de oosterse achtergrond.

Alle chakra’s hebben hun eigen betekenis of metafoor. Aan de hand van de gevonden over- of onderenergie kan de disbalans in het gevonden chakra informatie geven over het thema waaraan gewerkt wordt.

Ik werk met de major chakra's (de bekende grote chakra's), maar ook met de minor (kleine) chakra's en de celestial chakra's. Ik werk zowel met de oosterse kennis omtrent de chakra's als de fysiologische en biochemische functies die horen bij die chakra's.

Hormonen

Hormonen zijn DE boodschappers in ons hele lichaam. Zij besturen eigenlijk ALLE functies in het lichaam.
HugoTobar heeft alle hormonen in kaart gebracht en door op de hormonen te balanseren streven we naar herstel van het hormonale evenwicht.

SIPS (Stress Indicatiepunten Systeem)

SIPS is een andere wijze van werken die ontwikkeld is door Ian Stubbings.
Ian Stubbings gaat uit van het natuurkundige principe van de stroom van elektriciteit. Deze stroom vindt ook plaats in het menselijk lichaam tot in de lichaamscellen. Door allerlei oorzaken kan de energiehoeveelheid in de cellen verstoord raken. Er kan een teveel of een tekort zijn.

Daar het lichaam altijd streeft naar evenwicht zal een tekort aan energie opgelost worden door de energie ergens anders vandaan te halen. En bij een teveel aan energie zal de energie afgegeven worden. Hierbij vindt een samenwerkingplaats tussen cellen, meridianen, chakra’s en aura. Bij een langdurig disbalans zie je dus dat het totale energieveld verstoord kan zijn.
Met behulp van de SIPS punten wordt het voltage tot op celniveau hersteld in relatie tot de energie in de aura waardoor het energieveld weer in balans kan komen. Pas dan zal het lichaam het zelfhelende vermogen weer volledig kunnen inzetten.